Blog

Gestió Documental

Gestió Documental

S

SEIC disposa d’un sistema propi de Gestió Documental d’accés universal. Es tracta d’un aplicatiu per a la digitalització i emmagatzematge de documents al sistema informàtic. La documentació a emmagatzemar és totalment definible i parametritzable, amb total seguretat d’accés a la informació i un registre per compaginar l’aplicatiu amb un arxiu físic.