Serveis

SEIC proporciona solucions tecnològiques i serveis informàtics adreçats a tot tipus d’empreses dins el món de la cultura. Centra la seva dedicació en proporcionar a les empreses solucions d’informàtica per a la millora dels seus processos de negoci.
Els clients potencials de SEIC són:

 • EMPRESES PRODUCTORES D’ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS
 • GESTORS D’ESPAIS
 • GESTORS DE COL·LECTIUS
 • CLUBS DE CONSUM I PROMOCIÓ CULTURAL

El nostre estil és donar serveis integrals. És la millor fórmula per arribar als casos d’èxit. Ens comprometem des dels processos inicials d’estudi i disseny del cas fins a la implementació i el suport post-producció, desenvolupant per a cada client una solució personalitzada.

L’objectiu és utilitzar tots els recursos que ofereixen les noves tecnologies per aplicar-los a les empreses que produeixen esdeveniments culturals i fer accessible el màxim de continguts a través dels nous canals de comunicació.

WEB

  • Dissenyem llocs webs i altres continguts electrònics com ara butlletins i banners
  • Tenim cura del posicionament web als cercadors
  • Li oferim un servei d’administració del seu correu electrònic
  • Gestionem el nom de domini de la seva organització i l’allotjament del lloc web

SOFTWARE

Desenvolupem aplicatius de gestió completament a mida de les necessitats d’un sector on no valen els estàndards:

  • Aplicatius per a la gestió de socis, gestió de vendes, gestió de cobraments i gestió comptable.
  • Aplicatius per a la confecció de pressupostos d’espectacles i lloguer de material per a clients
  • Aplicatiu per al control de les intervencions del personal artístic i tècnic en les diferents produccions.
  • Aplicatius per a la digitalització i emmagatzematge de documents al sistema informàtic. Totalment definibles i parametritzables
  • Aplicatius per a la gestió integral i el control pressupostari de campanyes publicitàries per esdeveniments o produccions teatrals.

COMUNICACIONS I CONTACT CENTER

  • Data Center amb una infraestructura robusta i segura, dissenyada per a suportar les necessitats d’escalabilitat, redundància, balanceig de càrrega, energia contínua i seguretat que requereixen les aplicacions i les dades.
  • Servei d’atenció telefònica personalitzada amb operadors formats per als requeriments de la gestió comercial dels clients de SEIC. Sistemes telefònics d’última generació amb tecnologia Asterisk.

COMUNICACIONS
Allotjament (Hosting / Housing)

 • Allotgem els seus recursos d’informació als nostres servidors, dins les nostres instal·lacions amb la garantia que la seva informació estarà sempre disponible on-line.
 • Serveis de Connexions Remotes

CONTACT CENTER

Atenció al Client

 • Subministrament de qualsevol tipus d’informació
 • Gestió d’incidències

Recepció de Comandes

 • Mitjançant diversos mitjans (telèfon, fax, email, web) els fem efectius al sistema del client

Confirmacions d’Assistència a Esdeveniments\Estrenes

 • Si la seva empresa convoca algun esdeveniment necessita d’aquest servei
 • Control d’aforament dels recintes
 • Emissió de confirmacions d’assistència via e-mail, postal i d’altres
 • Reporting de dades