Blog

SEIC implanta el sistema ERP de Microsoft Dynamics AX a l’àrea financera del Grup Focus

SEIC implanta el sistema ERP de Microsoft Dynamics AX a l’àrea financera del Grup Focus

S

Aquesta solució d’administració empresarial permet optimitzar els recursos tecnològics de l’empresa, així com consolidar i estandarditzar processos. L’objectiu és millorar la productivitat i la visibilitat en tota l’organització, facilitar el compliment de normatives i reduir dràsticament els temps que el personal administratiu dedica a tasques repetitives.

SEIC serà la responsable d’administrar la infraestructura tecnològica que s’implantarà a la seu central i l’encarregada de proporcionar el suport necessari als més de 30 usuaris que utilitzaran de forma intensiva els serveis que subministra aquesta solució.

El projecte, que inicialment es circumscriurà a la gestió financera del grup, s’estendrà durant el 2011 a la resta d’àrees funcionals de les societats del Grup.