Blog

SEIC actualitza la imatge de les webs dels teatres del Grup Focus

SEIC actualitza la imatge de les webs dels teatres del Grup Focus

W El Grup Focus va confiar a SEIC el redisseny i la millora de les webs dels seus teatres: Romea, Goya, Condal, La Villarroel i La Latina. Les millores van consistir en fer més ràpid i senzill l’accés als espectacles i als enllaços a la venda d’entrades. Dotar de més presència a les xarxes socials i oferir espais al públic per recollir els seus suggeriments i opinions. També s’ha fomentat la presència del vídeo a la web i els enllaços als espectacles de la resta de teatres del Grup, fomentant així les sinèrgies entre els diferents sites.