Blog

SEIC renova la web del Grup Focus

SEIC renova la web del Grup Focus

W SEIC ha redissenyat i programat el nou web del Grup Focus. El nou site compta amb un disseny responsiu, una estructura intuitiva i un concepte molt visual. L’objectiu era crear una web amb un disseny molt atractiu i enfocada a facilitar l’accés dels usuaris als diversos serveis que ofereixen les empreses que conformen el Grup.