Blog

Kinectia, una plataforma de continguts per a les arts escèniques

Kinectia, una plataforma de continguts per a les arts escèniques

S

Amb la posada en marxa del site TotTeatre, una cartellera teatral que havia de recollir la programació de tots els teatres que d’Adetca i els Teatres Públics de Barcelona, es va crear Kinectia, un gran banc d’informació sobre el sector de les arts escèniques.

Kinectia, ofereix grans avantatges; el primer és que la informació relativa als espectacles i als recintes en què s’exhibeixen es troba emmagatzemada en una única plataforma de continguts que administren els mateixos gestors culturals. D’aquesta manera la informació està permanentment revisada i actualitzada. A més, els continguts es poden introduir en diferents idiomes, tants com requereixi cada cas, fent que des d’un mateix lloc es puguin alimentar webs multi-idioma o diverses webs en idiomes diferents.

L’objectiu darrer de Kinectia és donar al sector de les arts escèniques la possibilitat d’optimitzar recursos introduint tota la informació sobre els espectacles i els teatres en un sol lloc per distribuir-la a través d’un nombre il·limitat de canals com ara webs de mitjans i institucions que ofereixen informació sobre la cartellera teatral.