Blog

SEIC s’encarrega, per segon any consecutiu, del disseny de la web d’Escena 25

SEIC s’encarrega, per segon any consecutiu, del disseny de la web d’Escena 25

W El Departament de Cultura de la Generalitat, amb la complicitat de la Corporació Catalana de Radio i Televisió i la col·laboració dels teatres, auditoris i sales de Catalunya, va tornar a posar en marxa la campanya Escena 25. L’objectiu de la campanya era afavorir l’accés dels joves d’entre 18 i 25 anys a espectacles de teatre, circ, dansa i concerts. A través del site Escena 25, els joves es registraven i rebien un import de 25 € a bescanviar per una o dues entrades a qualsevol dels espectacles del catàleg de la web.

A més del registre i la validació d’usuaris, la botiga on line amb sistema de reserva d’entrades i el sistema per convidar amics a través de l’email, es van incorporar millores tant en el disseny, crant una nova web responsiva i més intuïtiva, com al backoffice del web, fent que els mateixos promotors dels espectacles poguéssin gestionar els seus stocks d’entrades.

SEIC també es va encarregar de dissenyar i gestionar l’enviament de butlletins electrònics als usuaris registrats a Escena 25.